Vi utför elarbete till både företag och privatkunder. Vi samarbetar med Mur & Puts Specialisten i Skåne AB, Skånsk Elitbygg AB, Malmö Plåt & Byggservice AB, CN Svedala Måleri Kakel AB, Hylén & Kjellander VVS AB med flera. Vårt mål är en hundra procent nöjd kund!

Vi medverkar till att lösa en ev tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Postadress och webadress är Allmänna reklamationsnämnden BOX 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se