Ägare:

Jimmie Sahlin och Samuel Johnson

 

Styrelse:

Jimmie Sahlin, styrelseledamot, ordförande

Samuel Johnson, styrelseledamot

Emma Berg, styrelsesuppleant

Louise Sahlin, styrelsesuppleant 

 

VERKSAMHET:

Elinstallationer, service, underhåll, felsökning, datainstallationer, tele, larm och viss tv-installation.